Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2020

ateme
Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.
— Jiddu Krishnamurti
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretaliate retaliate
ateme
1571 606a
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viajestemjeden jestemjeden
Sponsored post
feedback2020-admin

May 26 2020

ateme
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści
— Charles Bukowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
ateme
1900 4986 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viaangelofdeath angelofdeath
ateme
Jednak uwierz mi, dziecko, we wszystkim, co się dzieje, jest sens, tylko czasami z bliska go nie widać, trzeba nabrać odpowiedniej perspektywy, żeby go dostrzec.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
ateme
ateme
9803 089e
ateme
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
ateme
9671 d25e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasentymentalna sentymentalna
ateme
5244 c05b 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaaisajo aisajo
ateme
Rób, co ci serce dyktuje. Najwyżej potem będziesz żałować.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisajo aisajo
ateme
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viaOnly2you Only2you
2424 62fa
Reposted frombrumous brumous viawiksz wiksz
ateme
 Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— J.W. Goethe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiksz wiksz
ateme
Jeśli jest góra - to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda - przepłynąć. Jeśli cierpienie - to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek - nie minąć. 
— Jerzy Połomski "Kodeks"
Reposted fromlovvie lovvie viaEtien Etien
ateme
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery vianoms noms
ateme
5640 ec46
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
ateme
“Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym.”
— Ktośtam z czegośtam

May 24 2020

ateme
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
ateme
6636 9534
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...