Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

ateme
2367 0ffa
Reposted fromkdrama kdrama viaszarakoszula szarakoszula
ateme
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
ateme
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
ateme
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
ateme
Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viajestemjeden jestemjeden
ateme
1540 ebdb
ateme
1462 6b33
Reposted fromRowena Rowena viahavingdreams havingdreams
ateme
***
jestem do znikania 
chcę niczym świadczyć  niczego wziąć niczego mieć nikogo zatrzymać
i te żal się Boże podróże żeby mnie było więcej żeby mi się dużo widziało
jestem wszystkim czego nie mam furtką bez ogrodu
— Krystyna Miłobędzka
Reposted fromawita awita viajestemjeden jestemjeden
ateme
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido
ateme
ateme
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaolvido olvido
ateme
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viahavingdreams havingdreams
ateme
6906 41fd
Reposted frombanitka banitka viajestemjeden jestemjeden
ateme
8984 aaf0
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
ateme
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
ateme
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
ateme
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
ateme

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
ateme
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl