Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

ateme
8489 4bcc
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
ateme
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajestemjeden jestemjeden
ateme
0148 83a9 500
ateme
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
Reposted frompsychodelik psychodelik viajestemjeden jestemjeden
ateme
9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
ateme
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaolvido olvido
ateme
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaou ou
ateme
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
ateme
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viahavingdreams havingdreams
6272 a5ad
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaolvido olvido
ateme
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
ateme

February 12 2018

ateme
3968 89b2
Reposted fromnonperfect nonperfect viahavingdreams havingdreams
ateme
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
ateme
4236 8753
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
ateme
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
ateme
8483 bfa7
Reposted frompulperybka pulperybka viahavingdreams havingdreams
ateme
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
3125 79ca
Reposted fromstrzepy strzepy viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl