Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

ateme
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol vianadelle nadelle
ateme
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
ateme
ateme
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
ateme
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszarakoszula szarakoszula
ateme
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams
ateme
7493 59e0
How does it feel to narrow down all the hopes and dreams to a _single point_?
Reposted fromlevune levune viajestemjeden jestemjeden
ateme
6342 829b
8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viahavingdreams havingdreams
ateme
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaou ou
ateme
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viahavingdreams havingdreams
ateme
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
ateme
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vianadelle nadelle
8252 fae9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajestemjeden jestemjeden
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viajestemjeden jestemjeden
ateme
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia
ateme
ateme
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viahavingdreams havingdreams
ateme
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaou ou
ateme
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl