Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

ateme
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viatysiace-mysli tysiace-mysli
ateme
....nigdy nie pozwól by ktokolwiek zgasił ogień w twojej duszy
....Nie daj im tego zrobić
— Nigdy
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
ateme
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viaNajada Najada
ateme
Wszystko przeminie. Mądry Człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje. 
— Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych
Reposted frombzium bzium viavaka vaka
ateme
8328 67db
Reposted fromkarahippie karahippie viatysiace-mysli tysiace-mysli
ateme
ateme
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
ateme
0075 d58e
Reposted fromthedayaftertomorrow thedayaftertomorrow viavaka vaka
ateme
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajestemjeden jestemjeden
ateme
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaNajada Najada
ateme
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viavaka vaka
ateme
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaNajada Najada
ateme

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.

— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viajestemjeden jestemjeden
ateme

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.

— Michael Finkel
ateme
8356 af4c
Reposted fromsouler souler viajestemjeden jestemjeden
ateme
4404 891e
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabrzask brzask
ateme
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viavaka vaka
ateme
4971 c5fe 500
Stachura
Reposted fromwomansplace womansplace viajestemjeden jestemjeden
ateme
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl