Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

ateme
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
ateme
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viahavingdreams havingdreams
ateme

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
ateme
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viahavingdreams havingdreams
ateme
0521 1796

May 11 2019

ateme
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajobi jobi
ateme
Do powiedzenia zostało nam jedynie milczenie.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajobi jobi
ateme
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viajobi jobi
ateme
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viajobi jobi
ateme
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido

May 03 2019

ateme
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
ateme
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
ateme
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viaahora ahora
ateme
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viawildgirl wildgirl
ateme
ateme
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viasoko soko
ateme
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viasoko soko

May 02 2019

ateme
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
ateme
8087 ee5d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl